Jamil V. A.

Jamil V. A.

I am a futuristic, tech-lover project manager with two years of experience in management, project management and international trade.

About

I studied in China, at University of Science and Technology. In 2019, at Magnus International Trade CO., LTD I started work as translator, then sales manager, after a while I was promoted to General Manager position. Currently, I am project manager of Humanpreneurship project at Human LLC. I have been taught Project Management, Agile Methodology at University of Maryland and Rochester Institute of Technology.

Schedule

May 14 - May 20, 2021

Fri

14

Sat

15

12:00Book available time

Sun

16

12:00Book available time

Mon

17

Tue

18

Wed

19

Thu

20

Resume

  • 2018 - 2019

    Elm və Texnologiya Universiteti, Çin

    Master | Kimya mühəndisliyi və texnologiyası

  • 2014 - 2018

    Bakı Dövlət Universiteti

    Bachelor | SABAH qrupları

Subjects

Project Management

Yenicə layihələrə başlamış və ya başlamaq istəyənlər, startaplar üzərində işləməyə yenicə başlayan və yaxud da artıq işləyənlər üçün komandanın, layihələrin idarə olunması haqqında nəzəri və bu nəzəriyyənin tətbiqi zamanı ortaya çıxan praktiki bilikləri özündə əks etdirən dərslər toplusu.

5

0 reviews